Онлайн курсове по чужди езици

Начало Курсове

Какво включва обучението

Видео курсовете по английски на LanguageBox.bg са разработени, за да отговорят на изискванията на всички, които ценят своето време, финансови ресурси и предпочитат гъвкавост в учебния процес за постигане на оптимални резултати. Клиентите сами определят кога и колко да работят в платформата.

Учебният продукт е създаден специално за нуждите на Българския потребител. При разработването му са използвани примери както от британски английски, така и от американски английски с цел да се даде по-пълна представа за съвременното разнообразие на езика. Учебното съдържание е предвидено да развива активно 4-те основни езикови умения – четене с разбиране (Reading comprehension), слушане с разбиране (Listening comprehension), говорене (Speaking), писане (writing) и е насочено към ефективно овладяване на езика.

В онлайн курсовете на LanguageBox.bg са заложени 2 основни елемента - видео уроци (еквивалента на уроците в класна стая) и самоподготовка. Видео уроците са достъпни 24/7 за многократно гледане. Така можете да се обучавате в удобно за вас време и да повторите неограничен брой пъти всеки отделен урок. Към всеки урок са предвидени материали за самоподготовка, до които курсистите имат достъп във всеки един момент. Те са предвидени за по-пълноценно усвояване и затвърждаване на материала от видео урока.