A2 (Elementary) Video Course

Курсове Детайли

Какво включва обучението

Курсът по английски за ниво Elementary (А2) в LanguageBox.bg съчетава активни онлайн уроци с реален учител по английски и изобилие от упражнения за самоподготовка.

Ниво Elementary (А2) е предназначено за курсисти, които имат минимални познания по езика*. Нивото съдържа 10 тематични езикови урока на английски език.

Нивото съдържа базисна лексика в рамките на около 1500 английски думи и основна английска граматика, представени на достъпен език и илюстрирани с голям брой примери и практически задачи. В нивото се развиват равномерно 4-те основни езикови умения – Четене с разбиране, Слушане с разбиране, Писане и Говорене. По-долу, накратко е представен всеки от онлайн уроците в ниво Elementary.

*За тези, които никога не са изучавали английски език, в програмата на LanguageBox.bg е включен видео курс за ниво Beginner (А1) - абсолютно начинаещи. Нашият безплатен входен тест по английски език ще Ви даде реалистична представа за нивото, от което трябва да започнете.

Video Lesson: Communication - Body Language

Онлайн урокът засяга основна лексика за части на тялото, а в граматически аспект модални глаголи, представени по интересен и увлекателен начин!Video Lesson: Culture - The Weather

През призмата на сезоните, онлайн сесията преставя основните начини за изразяване на граматически конструкции за бъдеще време (Future Тense)!Video Lesson: Economy - Money

Урокът по английски е свързан с пари – покупки, продажби, банки и др., като от граматическа страна представя сегашно продължително време (Present Continuous Tense)!Video Lesson: Free Time - Sports

Сесията представя основни дейности за прекарване на свободното време, въвежда редни числителни на английски език и герундий - -ing форма на глагола.Video Lesson: Lifestyles - Routine

Урокът е посветен на сегашно просто време (Present Simple Tense), представено чрез извършване на рутинни ситуации!Video Lesson: People - Size and Shape

Как да опишем себе си? Как да опишем другите? Това е целта на този урок. С помощта на прилагателни и наречия, курсистът ще може да прави описания на хора.Video Lesson: Places - London

В настоящата онлайн сесия е представено сегашно просто време (Past Simple Tense) с помощта на космополитен London и спомени от Ваши пътувания.Video Lesson: Relationships - Family Tree

Целта на този онлайн урок е да въведе лексика за членове на семейството, роднини, професии и начини за изразяване на притежание с have/has got.Video Lesson: Sport - Teams and Stadiums

С помощта на Барселона и Реал Мадрид, настоящият урок по английски въвежда степенуване на прилагателни – сравнителна и превъзходна степен – comparatives and superlatives.Video Lesson: Tastes - Food and Drink

Белгийската храна е център на настоящия урок, като целта е да се представят бройни и небройни съществителни, определителен член, въвеждане на въпросителни изречения и др.Self Study: Communication - Body Language

Секцията съдържа упражнения за затвърждаване на материала от съответния онлайн урок по английски език.Self Study: Culture - The Weather

Текстове, аудио записи и упражнения за усвояване и затвърждаване на материала от урока "Времето"!Self Study: Economy - Money

Урок за домашна работа, допълнение към съответния видео урок по английски език.Self Study: Free Time - Sports

Урок по английски за самоподготовка към видео урок "Свободно време - Спорт"Self Study: Lifestyles - Routine

Съответната секция затвърждава материала от съответния видео урок по английски.Self Study: People - Size and Shape

Упражнения за домашна работа към съответното видео занятие.Self Study: Places - London

Урок за домашна работа, допълнение към съответния видео урок по английски език.Self Study: Relationships - Family Tree

Урок за самоподготовка в допълнение на видео урокът за "Family Tree"Self Study: Sport - Teams and Stadiums

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от видео урока "Спорт - Отбори и стадиони"Self Study: Tastes - Food and Drink

Настоящата секция е допълнение към съответния видео урок за затвърждаване на материала по английски.