Общи условия за онлайн обучение в LanguageBox.bg

Начало Общи условия

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Моля, преди да използвате този уеб сайт, прочетете внимателно настоящите условия. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

 

1.     Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Ленгуйдж Бокс ООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет платформата LanguageBox.BG. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на LanguageBox.BG или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от LanguageBox.BG, потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2.     Идентифициране на потребител/клиент с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на LanguageBox.BG данни, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3.     Услугите, които са представени на интернет страницата на LanguageBox.BG не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4.     След като приеме настоящите общи условия и с кликане на бутона 'ПРОДЪЛЖИ', потребителят се съгласява да закупи услугите, които е избрал предварително. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5.     Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

6.     Ленгуйдж Бокс ООД, като собственик на този интернет сайт, дава право на своите потребители/клиенти да разглеждат всички материали, които са публикувани в Сайта, само за лична употреба и с нетърговска цел, при условие че потребителите/клиентите спазват всички авторски права и съответни означения.

7.     Всички материали, публикувани в този сайт са обект на авторско право и са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде в нарушение на авторските права и/или права върху търговски марки и/или други законови разпоредби. В тази връзка, на потребителите на този сайт не се разрешава

      - да променят по какъвто и да е начин, да копират, публично разпространяват или раздават материалите от този сайт за каквато и да било обществена или търговска цел;

            - да публикуват материали от този сайт в други сайтове.


ДОСТАВКА НА СТОКАТА/ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

8.     Материалите и услугите предоставяни от ТЪРГОВЕЦА посредством този сайт са предвидени за употреба онлайн и не подлежат на физическа доставка.

9.     На доставка подлежи код за активиране на потребителски профил при плащания с наложен платеж.  Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на кода при доставката. Веднага след предаване на пратката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

10.     В случаите когато потребителят/клиентът е избрал плащане с наложен платеж и е предоставил необходимата информация за доставката, изявлението има обвързваща сила на покупка. В тези случаи ТЪРГОВЕЦА изпраща куриер за получаване на сумата и доставка на код за активация. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

11.     При изпълнение на заявката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката и е на посочения от клиента адрес. 

12.     При отказ за получаване на кода, по силата на точка чл. 4 от настоящите общи условия,отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и административна такса определени в ценоразписа на платформата. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да изпълни заявката.


СОФТУЕР

13.   Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препраки от този Сайт е под закрила на Закона за авротското право и сродните му права и е собственост на Ленгуйдж Бокс ООД или на съответните производители и/или техни доставчици и партньори. Моля, преди употреба на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици. 


ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ WEB САЙТОВЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА

14.   Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. LanguageBox.BG не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин LanguageBox.BG по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайто на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.


ПРЕПРАТКИ КЪМ ТОЗИ САЙТ

15.   Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на LanguageBox.BG. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.


ЦЕНИ

16.   Цените посочени в сайта са в Български лева с ДДС.

17.   При избор плащане с наложен платеж, разходите по куриерската услуга се поемат от клиента.

18.   При заплащане на услугата онлайн или с банков превод, клиентът/потребителят заплаща всички свързани с плащането такси, начислени му от институцията обслужваща плащането.

19.   LanguageBox.BG има право да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. 


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

20.   Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки/услуги на Интернет магазина LanguageBox.BG.

21.   Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

22.   Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на услугата, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на доставката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

23.   Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

24.   Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата LanguageBox.BG.

25.   Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

 - да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

- да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от LanguageBox.BG услуги; 

да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

да не извършва злоумишлени действия;

-  да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

26.   ТЪРГОВЕЦА се задължава да предостави материалите и услугите в този сайт, ограничени само до посочените условия за тях без да осигурява допълнителни гаранции включително търговски и целеви.

27.   ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

28.   ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на LanguageBox.BG.

29.   ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез LanguageBox.BG.

30.   ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да осигури достъп на потребителя/клиента до закупената от него услуга. 

31.   ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

32.   Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА.

33.   ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва профилна информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

34.   Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес lbox@languagebox.bg. ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

35.  ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, технически проблеми с компютърната конфигурация на потребителя – софтуер и хардуер, проблеми с доставката на интернет до компютъра на потребителя, проблеми свързани с некомпетентно използване на продуктите на LanguageBox.BG, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

36.   ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВЕЦА ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

37.   Потребителят има право да се откаже от заявената услуга в срок от 7 работни дни от предоставяне на услугата от ТЪРГОВЕЦА само в случай, че за това време потребителят не е използвал услугата. Предоставянето на услугата от страна на ТЪРГОВЕЦА започва да тече от момента на автоматично активиране на акаунта на клиента в случаите когато е направено плащане чрез предлаганите автоматизирани системи за разплащане или от момента на получаване на кода за достъп в случаите на наложен платеж или банково плащане.

38.   При отказ от услугата по чл. 37 ТЪРГОВЕЦА начислява неустойка на клиента в размер на 20% от стойността на услугата. Остатъкът от сумата ще бъде възстановен на клиента.

39.   При несъответствие на услугата с характеристиките посочени в сайта, ТЪРГОВЕЦА възстановява цялата платена от потребителя сума за придобиване на стоката/услугата.

40.   По молба на клиента, ТЪРГОВЕЦА може еднократно да замени предоставената услуга с друга, на същата стойност или по-висока стойност, след доплащане на разликата от страна на клиента.

41.   ТЪРГОВЕЦА може да замени по искане на клиента, отправено в писмен форма, предоставена вече услуга само в случаите, когато клиентът е използвал вече предоставената услуга за НЕ ПОВЕЧЕ от 2 астрономически часа и една онлайн сесия с преподавател, видими от логовете в системата на LanguageBox.BG.

42.   ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от предоставяне на потвърдена услуга в случай, че услугите не са достъпни по независещи от ТЪРГОВЕЦА причини. ТЪРГОВЕЦА уведомява потребителя/клиента за обстоятелствата по неналичието на заявената услуга, чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумата или заместваща поръчка. 

43.   Всички молби за отказ от услуга, вузстановяване на платена такса, промяна на поръчана вече услуга от клиента и други се изпращат на търговеца в писмена форма на електронен адрес: lbox@languagebox.bg


ЛИЧНИ ДАННИ

44.   ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

45.   ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


ИЗМЕНЕНИЯ

46.   Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

47.   ТЪРГОВЕЦА – В настоящия документ наименованието ТЪРГОВЕЦА се отнася за Ленгуидж Бокс ООД

48.   Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.

49.   Под “Поръчка” се разбира избраните стоки/услуги и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

50.   Под „предоставяне на услугата” в настоящите общи условия се разбира изпълнението на всички поети от LanguageBox.BG ангажименти по начин описани в този сайт за всяка от предлаганите услуги! Предоставянето на услугата започва да тече от момента на активиране на услугата при опциите за автоматично активиране или от момента на получаване на кода за активация, в случаите, когато се изисква ръчно активиране от страна на клиента (при плащане по банков път, наложен платеж и др.)


ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

51.   Интернет платформата LanguageBox.BG е собственост на „Ленгуйдж Бокс” ООД с ЕИК 200616193 и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Княз Александър I, 31.

52.   Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.