Курсове по общ английски

Курсове Детайли

Какво включва обучението

Hard Rock Cafe LessonОнлайн курсовете по общ английски език на LanguageBox.bg са организирани във видео уроци. Курсистите получават пълен достъп до пакет от пет нива на обучение по английски език – Beginner,  Elementary,  Pre-intermediate, Intermediate и Upper Intermediate. По европейската езикова рамка видео курсът обхваща нивата от А1 до В2 за период от 1-месец, 3-месеца, 6-месеца или 1-година. 

Видео уроците са достъпни 24/7 за времето, за което курсистът е закупил достъп, като могат да бъдат гледани неограничен брой пъти. Към всеки видео урок са разработени два последващи урока, за затвърждаване и допълнително надграждане на материала.

The  weather lessonТези допълнителни уроци могат да се правят многократно като платформата автоматично проверява и маркира грешните отговори, предлага верен вариант и обяснение на грешките. В тези секции ще намерите повече от 120 текста Четене с разбиране, 80 упражниения Слушане с разбиране, над 600 граматични и лексикални упражнения, както и огромно количество задачи за Писане и Говорене и речников запас от над 6000 английски думи.

Към всеки от уроците по английски е разработена и граматическа секция, където е представена описателно или в табличен вид съответната английска граматика, разглеждана във видео урока. Секцията също е на постоянно разположение на курсистите. 

Учебното съдържание е разработено съвместно със специалистите по английски език на Езиков Център LinguaMundi. 

Започнете Вашия курс по английски сега!