B1+ (Intermediate) Video Course

Курсове Детайли

Какво включва обучението

Онлайн курсът по английски език включва видео уроци и изобилие от ресурси за самоподготовка.

Курсовете от ниво Intermediate (В1+) на LanguageBox.bg са предназначени за курсисти, които са преминали предходните нивa Elementary (А2) и Pre-Intermediate (В1) в платформата или са показали нужния за нивото резултат на входния тест на сайта на LanguageBox.bg. Съдържанието на курса е представено в 10 тематични урока.

Нивото Intermediate (В1+) развива лексиката на студентите до рамките на около 4500 думи. По-сложни граматични структури са представени на достъпен език и илюстрирани с голям брой примери и практически задачи. Курсът развива паралелно 4-те основни езикови умения – Четене с разбиране, Слушане с разбиране, Писане и Говорене. Основните аспекти в темите на онлайн курса са представени по-долу.

Video Lesson: Communication - Newspapers

В настоящата онлайн сесия е представена непряка реч /Reported speech/ с помощта на забавна вестникарска статия!Video Lesson: Culture - Beauty

Темата на урока е красотата, видяна през призмата на различните култури. Граматиката включва начини за изразяване на контраст /while,although, but…/, както и конструкцията – “to have something done”!Video Lesson: Economy - Internet Shopping

За или против онлайн пазаруването? Целта на урока е да се усвои основна лексика свързана с търговията. Граматиката акцентира върху употребата на Used to + inf. Would + inf.Video Lesson: Free time - Books

Темата е посветена на книгите и по-специално на „Граф Монте Кристо”. Граматиката разглежда страдателен залог /Passive voice/.Video Lesson: Lifestyles - Eating and Cooking

Хранителни продукти, ястия и вкусове са акцент в настоящия урок. В граматичната секция се разглеждат gradable and non-gradable adjectives.Video Lesson: People - Heroes

Урокът е посветен на сравнение между Минало просто /Past Simple/ и Минало продължително време /Past Continuous Tense/.Video Lesson: Places - Hotels

Настоящата онлайн сесия ще ни научи как да направим резервация в хотел. Граматиката включва начини за изразяване на предпочитания: to, than, rather than.Video Lesson: Relationships - Dating

Връзките и любовта са основна тема в настоящата онлайн сесия. Граматиката е Сегашно перфектно продължително време /Present Perfect Continuous Tense/.Video Lesson: Sports - Achievements

С помощта на статия за великия футболист Пеле, настоящата онлайн сесия въвежда Relative Clauses.Video Lesson: Tastes - Fashion

Модата е в центъра на този урок, заложена е лексика свързана с облекла и материи. Граматиката фолусира върху: сравнителна и превъзходна степен на прилагателните /comparatives and superlatives/; наречия за начин и разликата между Look and Look like.Self Study: Communication - Newspapers

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Culture - Beauty

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Economy - Internet Shopping

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Free time - Books

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Lifestyles - Eating and Cooking

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: People - Heroes

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Places - Hotels

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Relationships - Dating

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Sports - Achievements

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Tastes - Fashion

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.