B2 (Upper Intermediate) Business English Course

Курсове Детайли

Какво включва обучението

Ниво B2 (Upper Intermediate) от бизнес курса по английски език обхваща общо 10 теми. Всяка тема се състои от видео урок, урок за четене с разбиране и слушане с разбиране, урок за граматика и лексика, урок за говорене и писане. Общо 40 урока. Всеки урок може да бъде повтарян многократно. Срок на активност на курса 4 месеца (120 дни).

BEC Upper Unit 1 Video Lesson

BEC Upper Unit 1 Video LessonBEC Upper Unit 1 Reading and Listening

BEC Upper Unit 1 Reading and ListeningBEC Upper Unit 1 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 1 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 1 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 1 Speaking and WritingBEC Upper Unit 2 Video Lesson

BEC Upper Unit 2 Video LessonBEC Upper Unit 2 Reading and Listening

BEC Upper Unit 2 Reading and ListeningBEC Upper Unit 2 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 2 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 2 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 2 Speaking and WritingBEC Upper Unit 3 Video Lesson

BEC Upper Unit 3 Video LessonBEC Upper Unit 3 Reading and Listening

BEC Upper Unit 3 Reading and ListeningBEC Upper Unit 3 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 3 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 3 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 3 Speaking and WritingBEC Upper Unit 4 Video Lesson

BEC Upper Unit 4 Video LessonBEC Upper Unit 4 Reading and Listening

BEC Upper Unit 4 Reading and ListeningBEC Upper Unit 4 Grammar and Vocabular

BEC Upper Unit 4 Grammar and VocabularBEC Upper Unit 4 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 4 Speaking and WritingBEC Upper Unit 5 Video Lesson

BEC Upper Unit 5 Video LessonBEC Upper Unit 5 Reading and Listening

BEC Upper Unit 5 Reading and ListeningBEC Upper Unit 5 Grammar and Vocabular

BEC Upper Unit 5 Grammar and VocabularBEC Upper Unit 5 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 5 Speaking and WritingBEC Upper Unit 6 Video Lesson

BEC Upper Unit 6 Video LessonBEC Upper Unit 6 Reading and Listening

BEC Upper Unit 6 Reading and ListeningBEC Upper Unit 6 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 6 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 6 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 6 Speaking and WritingBEC Upper Unit 7 Video Lesson

BEC Upper Unit 7 Video LessonBEC Upper Unit 7 Reading and Listening

BEC Upper Unit 7 Reading and ListeningBEC Upper Unit 7 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 7 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 7 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 7 Speaking and WritingBEC Upper Unit 8 Video Lesson

BEC Upper Unit 8 Video LessonBEC Upper Unit 8 Reading and Listening

BEC Upper Unit 8 Reading and ListeningBEC Upper Unit 8 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 8 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 8 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 8 Speaking and WritingBEC Upper Unit 9 Video Lesson

BEC Upper Unit 9 Video LessonBEC Upper Unit 9 Reading and Listening

BEC Upper Unit 9 Reading and ListeningBEC Upper Unit 9 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 9 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 9 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 9 Speaking and WritingBEC Upper Unit 10 Video Lesson

BEC Upper Unit 10 Video LessonBEC Upper Unit 10 Reading and Listening

BEC Upper Unit 10 Reading and ListeningBEC Upper Unit 10 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 10 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 10 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 10 Speaking and WritingBEC Upper Final Test

BEC Upper Final Test