В1 (Pre-intermediate) Video Course

Курсове Детайли

Какво включва обучението

Курсът по английски представлява комбинация от видео уроци по английски и интерактивен материал за самоподготовка.

Ниво Pre-Intermediate (В1) на LanguageBox.bg e предназначено за курсисти, които са преминали ниво Elementary (А2) в платформата или са показали нужния за нивото резултат на входния тест на сайта на LanguageBox.bg. Курсът съдържа 10 тематични урока.

Нивото надгражда лексиката на курсистите до около 3000 думи и представя граматични структури на достъпен език, илюстрирани с голям брой примери и практически задачи. В курса се развиват равномерно 4-те основни езикови умения – Четене с разбиране, Слушане с разбиране, Писане и Говорене. Кратка информация за онлайн курса по теми е представена по-долу.

Video Lesson: Communication - Face to Face vs. Computer Communication

Кое предпочитате - комуникация лице в лице или чрез компютър. Това е темата на видео урок, като се акцентира върху различните форми на глаголите.Video Lesson: Culture - Traditions

Целта на настоящия урок по английски език е да се усвоят основните начини за изразяване на навици в миналото (used to). Темата е Традиции.Video Lesson: Economy - Income

Вашите пари са основната тема в настоящата онлайн сесия по английски език. Граматиката е свързана с условни наклонения и използването на few/ a few; little/a little.Video Lesson: Free Time - Cinema

Кино – това е темата на урока, като целта е да се усвои основна лексика свързана с кино, филми, сценарий, актьори и др. Основната граматика е сегашно перфектно време (Present Perfect Tense).Video Lesson: Lifestyles - Healthy Living

Урок по английски за здравословното хранене. Заложена е много лексика по темата, а в граматически аспект e представнo сегашно просто време за узразяване на навици, както и модалните глаголи should, ought to, need to!Video Lesson: People - Job Interview

Как успешно да се представим на интервю за работа на английски език? Основна терминология, изразни средства и др. Граматиката включва използване на директни и индиректни въпроси.Video Lesson: Places - Directions and Maps

Целта на онлайн урока е да се научим да даваме и искаме насоки за пътя. Включена е основна лексика за сгради, движение и др. Граматиката е подчинена на условните изречения (1st conditional).Video Lesson: Relationships - Friendship

Урок по английски език за приятелството. Определения за характер на хора и сегашно перфектно време (Present Perfect) са фокусът в лексикален и граматически аспект.Video Lesson: Sport - Olympics

Целта на видео сесията за олимпийските игри е да се въведе за първи път минало продължително време (Past Continuous Tense). Лексиката е изцяло спортна.Video Lesson: Tastes - Music and Art

Музика и изкуство са в центъра на този урок по английски език. Граматиката акцентира върху деятелен (active voice) и страдателен (passive voice) залог в сегашно и минало време.Self Study: Communication - Face to Face vs. Computer Communication

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Culture - Traditions

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Economy - Income

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Free Time - Cinema

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Lifestyles - Healthy Living

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: People - Job Interview

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Places - Directions and Maps

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Relationships - Friendship

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Sport - Olimpycs

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Tastes - Music and Art

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.