A1 (Beginner) Video Course

Курсове Детайли

Какво включва обучението

Английски за начинаещи! Видео курсът е разработен специално за тези от Вас, които никога не са изучавали английски език. Курсът включва 10 видео урока, където се разглежда основната граматика на английски език и се предоставя необходимия набор от английска лексика. Това е необходимият минимум, за пълноценно включване в следващото езиково ниво – Elementary (A2). Вижте всички езикови нива от менюто в ляво.

Към всеки видео урок от курса за начинаещи са разработени и упражнения на английски, които са за самоподготовка и затвърждаване на материала от видео курса. Упражненията са както за английската граматика, така също и лексикални за овладяване на думи и английски изрази.

Unit: The Verb "To be" (Глаголът "съм")

Видео урокът по английски език разглежда употребата на глагола "СЪМ" в сегашно време и всички лица в положителните, отрицателните и въпросителните му форми.Unit: Pronouns - Subject/Object/Possessive (Местоимения)

Урокът по английски разглежда употребата на местоимения в английския език -лични и притежателни.Unit: Possessive's (Притежателни местоимения)

Урокът по английски език разглежда начините на изразяване на притежание, чрез притежателни местоимения..Unit: Singular and Plural (Единствено и множествено число)

Видео занятието има за цел да представи начините на формиране на единствено и множествено число в английския език.Unit: There is and There are (Глаголът "има")

Урокът разглежда някои от най-често използваните форми на глагола 'има' в английския език.Unit: The Verb "Can" (Глаголът "мога")

Употребата на глагола 'мога' е в основата на настоящия видео урок.Unit: Articles - definite and indefinite (членуване)

Урокът засяга членуването в английския език. Дори в разговорния английски, членуването играе важна роля.Unit: Adjectives and Adverbs (Прилагателни и наречия)

Онлайн урок по английски език за прилагателни и наречияUnit: Аdjectives - Comparative and Superlative (степенуване на прилагателни)

Не е важно да имаме само голям речников запас. Важно е да го използваме добре. Урокът ни учи да употребяваме прилагателните и да формираме техните сравнителни и превъзходни степени.Unit: Have got and Has got (Глаголът 'Има')

Нов начин на изразяване на притежание. Това е темата на този видео урок по английски език.